2018 | 2017 | 2016

HOTARARE CONSILIU LOCAL

HOTARARE CONSILIU LOCAL NR. 45 25.07.2017

Privind aprobare modificarii organigramei si a statului de functii a SC SERVICIUL SALUBRIZARE VIDRA SRL

Deschide/descarca fisierul atasat

HOTARAE CONSIULIU LOCAL

HOTARAE CONSIULIU LOCAL NR.45 30.09.2016

Privind aprobarea completarii inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Vidra, judetul Ilfov.

Deschide/descarca fisierul atasat

HOTARARE CONSILIU LOCAL

HOTARARE CONSILIU LOCAL NR.46 25.07.2017

Privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Vidra, Judetul Ilfov.

Deschide//descarca fisierul atasat

HOTARARE CONSILIU LOCAL

HOTARARE CONSILIU LOCAL NR. 46 30.09.2016

Privind aprobarea Actului Aditional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa "ADIA Ilfov" , in numele si pe seama UAT membre, in calitate de Delegatar si S.C. APA - CANAL ILFOV S.A., in calitate de Delegat (Operator), pentru modificarea Strategiei Tarifare cuprinsa in ART 36 din Contractul de Delegare.

Deschide/descarca fisierul atasat

HOTARARE CONSILIU LOCAL

HOTARARE CONSILIU LOCAL NR. 47 25.07.2017

Privind aplicarea prevederilor Legii - CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Deschide/descarca fisierul atasat

HOTARARE CONSILIU LOCAL

HOTARARE CONSILIU LOCAL NR. 47 30.09.2016

Privind aprobarea dobandirii de catre comuna Vidra, a imobilului teren arabil in suprafata de 18.135 mp., cu destinația Drum  de acces, situat în comuna Vidra,  satul Crețești, Tarlaua  5, Parcelele 36/2/1/14, 36/2/1/14/1, 36/2/1/15, 36/2/1/16,  Lotul nr.200, înscris în Cartea funciară nr.57680 a comunei Vidra, Județul Ilfov, având număr cadastral 57680, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, respectiv  numiții IORDAN IONUȚ-EDUARD, IORDAN ROXANA –ELENA, NEAGU CRISTINA, ILIE AURELIAN –TRANDAFIR, ILIE ANA –GABRIELA, NEAGU VICTOR, NEAGU ION, NEAGU  ELENA –GABRIELA, NEAGU VICTOR –ANDREI, NEAGU MIHAI-DANIEL, IORDAN MARIUS –EMILIAN, IORDAN GEORGIANA –ALINA și SC ,,MG ANTREPRIZA GENERALĂ SRL,, reprezentată de IORDAN IONUȚ -EDUARD

Deschide/descarca fisierul atasat

HOTARARE CONSILIU LOCAL

HOTARARE CONSILIU LOCAL NR.48 25.07.2017

Privind aprobarea intrarii in asociatia "ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV VIITORUL VIDRA"  a Comunei Vidra, Judetul Ilfov

Deschide/descarca fisierul atasat 

HOTARARE CONSILIU LOCAL

HOTARARE CONSILIU LOCAL NR. 48 30.09.2016

Privind aprobarea dobandirii de catre comuna Vidra, a imobilului teren intravilan arabil in suprafata de 5578 mp. cu destinatia Drum de acces , situat in comuna Vidra, satul Cretesti, Tarlaua 5, Parcelele 36/2/1/16, 36/2/1/19, 36/2/1/20, Lotul Nr 50 inscris in Cartea Funciara nr. 58045 a comunei Vidra, Judetul Ilfov, avand numar cadastral 58045, imobil ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre proprietarii acestuia, respectiv numitii IORDAN IONUT-EDUARD, IORDAN ROXANA-ELENA, ILIE AURELIAN-TRANDAFIR, ILIE ANA-GABRIELA

Deschide/descarca fisierul atasat

HOTARARE CONSILIU LOCAL

HOTARARE CONSILIU LOCAL NR.49 10.08.2017

Privind aprobarea documentatiei (P.U.Z.) pentru obiectivul de investitii ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE S+P+2E SI FUNCTIUNII COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII PARCARII, IMPREJMUIRE, ANEXE SI ASIGURARE UTILITATI, amplasament pe terenul in suprafata totala de 2065 mp. format din - LOT 24 -413 mp. nr. cadastral 55293, Lot 25 - 413 mp. nr. cadastral 55294, Lot 26 - 413 mp. nr. cadastral 55295, Lot 27 - 413 mp. nr cadastral 55296, Lot 28 - 413mp. nr. cadastral 55297, situat in Judetul Ilfov, comuna Vidra, satul Vidra, DE 357/3, Tarla 22, Parcela 314/1, beneficiar SC ENERG UTIL AMBIENT SRL si COSILIUL LOCAL VIDRA

Deschide/descarca fisierul atasat

HOTARARE CONSILIU LOCAL

HOTARARE CONSILIU LOCAL NR.49 14.10.2016

Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Vidra, judetul Ilfov, pe anul 2016

Deschide/descarca fisierul atasat

HOTARARE CONSILIU LOCAL

HOTARARE CONSILIU LOCAL NR. 50 04.11.2016

Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Vidra, Judetul Ilfov, pe anul 2016.

Deschide/descarca fisierul atasat

HOTARARE CONSILIU LOCAL

HOTARARE CONSILIU LOCAL NR.50 10.08.2017

Privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidate al comunei Vidra, pe anul 2017, prin virament de credite de la un capitol la altul bugetar.

Deschide/descarca fisierul atasat

Program lucru cu publicul
  • Luni:08:00 – 16:00
  • Marti:08:00 – 16:00
  • Miercuri:08:00 – 16:00
  • Joi:08:00 – 16:00
  • Vineri:08:00 – 16:00
Data Protection Officer (DPO)
Telefoane utile
Telefoane utile
Link-uri utile

Copyright © 2020 - Primaria Comunei Vidra.
Toate drepturile rezervate.

Cod judet 25 / judetul Ilfov / Tipul UAT 14 - Comuna / Codul SIRUTA al Unitatilor Administrativ-Teritoriale 105936 / Vidra

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.Click aici pentru detalii.