Anunț

Începând cu data de 03.12.2020, au fost modificate limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, conform prevederilor OUG nr. 208/2020 pentru modificarea OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, după cum urmează:

- pentru ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică, limita de venit net mediu lunar pe membru de familie se modifică de la 786 lei la 800 lei;

- pentru ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, gaze naturale și energie termică limita de venit mediu lunar pe membru de familie sau pentru persoana singură se modifică de la 750 lei la 800 lei.

UAT Vidra, prin Serviciul Asistență Socială, sprijină persoanele aflate în dificultate prin consiliere și prin acordarea de sprijin financiar, în condițiile prevăzute de lege, după cum urmează:

A. Venitul Minim Garantat (ajutor social);

Bază legislativă:

1. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

2. H.G.R. nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

3. H.G.R. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

4. H.G.R. nr.1/06.01.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

5. OUG nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de  asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016;

6. H.G.R. nr. 559/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 227/2010 privind alocatia pentru susținerea familei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Horărârea Guvernului nr. 920/2011.

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, stabilit prin ordonanţă de urgenţă, au dreptul la ajutor social.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.

Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI .

Nivelurile pentru venitul minim garantat:
Persoana singura=142 lei
Familia formata din 2 persoane=255 lei 
Familia formata din 3 persoane=357 lei
Familia formata din 4 persoane=442 lei
Familia formata din 5 persoane=527 lei
Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu  0.073 x ISR=37 lei.

Acte necesare
Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social;

Acte doveditoare privind componenţa familiei:
C.I. - carte de identitate (beneficiar + membri de familie);

Certificat de naștere;

Adeverință de rol agricol;

Acte de proprietate;

Adeverință AJOFM;

Talon şomaj, talon pensie (pentru toate categoriile de pensii);

Adeverință de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice Bragadiru, din care să rezulte dacă realizează venituri din activităţi pe cont propriu, şi declaraţie notarială pe propria răspundere, în cazul în care persoana nu este angajată şi nu realizează venituri.

B. Alocație pentru Susținerea Familiei;

Bază legislativă:

1. Legea nr. 277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;

2. H.G.R nr. 38/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;

3. OUG nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de  asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016;

4. H.G.R. nr. 559/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.227/2010 privind alocatia pentru susținerea familei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Horărârea Guvernului nr. 920/2011.

Acte necesare:
C.I. - carte de identitate;
Certificat de căsătorie;
Certificat de deces (acolo unde este cazul);
Certificat de naştere pentru copiii până la 18 ani;
În cazul divorţului cu copii, se va prezenta hotărârea judecătorească în care se va face referire la încredinţarea minorului şi obligaţia legală de întreţinere;
Pentru copilul dat spre adopţie, se va prezenta hotărârea judecătorească de adopţie;
Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, sau execută o pedeapsă privată de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
Adeverinţă de elev;
Adeverință de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice Bragadiru, din care să rezulte dacă realizează venituri din activităţi pe cont propriu, şi declaraţie notarială pe propria răspundere, în cazul în care persoana nu este angajată şi nu realizează venituri;
Adeverinţa de salariat, în care se va specifica salariul net din luna anterioară depunerii cererii;
Dovada indemnizaţie cu caracter permanent;
Talon şomaj, talon pensie (pentru toate categoriile de pensii);
Ultimul talon alocaţie de stat.

C. Ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică, energie electrică, gaze naturale, precum și cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri;

D. Ajutor de Urgență (calamități naturale, incendii, accidente, alte situații deosebite stabilite prin lege).

Program lucru cu publicul 

Registratură

► Luni - Vineri: 08:00 - 16:00

Taxe și Impozite locale

► Luni - Joi: 08:30 - 15:30
► Vineri: 08:30 - 14:30

Data Protection Officer (DPO)

Contacteaza DPO

Telefoane utile
Telefoane utile
Link-uri utile

Copyright © 2022 - Primaria Comunei Vidra.
Toate drepturile rezervate.

Cod judet 25 / judetul Ilfov / Tipul UAT 14 - Comuna / Codul SIRUTA al Unitatilor Administrativ-Teritoriale 105936 / Vidra

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.Click aici pentru detalii.