2018 | 2017 | 2016

HOTARARE CONSILIU LOCAL

HOTARARE CONSILIU LOCAL NR.44 30.09.2016

Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Vidra, Judetul Ilfov, pe anul 2016.

Deschide/descarca fisierul atasat

HOTARARE CONSILIU LOCAL

HOTARARE CONSILIU LOCAL NR. 45 25.07.2017

Privind aprobare modificarii organigramei si a statului de functii a SC SERVICIUL SALUBRIZARE VIDRA SRL

Deschide/descarca fisierul atasat

HOTARAE CONSIULIU LOCAL

HOTARAE CONSIULIU LOCAL NR.45 30.09.2016

Privind aprobarea completarii inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Vidra, judetul Ilfov.

Deschide/descarca fisierul atasat

HOTARARE CONSILIU LOCAL

HOTARARE CONSILIU LOCAL NR.46 25.07.2017

Privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Vidra, Judetul Ilfov.

Deschide//descarca fisierul atasat

HOTARARE CONSILIU LOCAL

HOTARARE CONSILIU LOCAL NR. 46 30.09.2016

Privind aprobarea Actului Aditional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa "ADIA Ilfov" , in numele si pe seama UAT membre, in calitate de Delegatar si S.C. APA - CANAL ILFOV S.A., in calitate de Delegat (Operator), pentru modificarea Strategiei Tarifare cuprinsa in ART 36 din Contractul de Delegare.

Deschide/descarca fisierul atasat

HOTARARE CONSILIU LOCAL

HOTARARE CONSILIU LOCAL NR. 47 25.07.2017

Privind aplicarea prevederilor Legii - CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Deschide/descarca fisierul atasat

HOTARARE CONSILIU LOCAL

HOTARARE CONSILIU LOCAL NR. 47 30.09.2016

Privind aprobarea dobandirii de catre comuna Vidra, a imobilului teren arabil in suprafata de 18.135 mp., cu destinația Drum  de acces, situat în comuna Vidra,  satul Crețești, Tarlaua  5, Parcelele 36/2/1/14, 36/2/1/14/1, 36/2/1/15, 36/2/1/16,  Lotul nr.200, înscris în Cartea funciară nr.57680 a comunei Vidra, Județul Ilfov, având număr cadastral 57680, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, respectiv  numiții IORDAN IONUȚ-EDUARD, IORDAN ROXANA –ELENA, NEAGU CRISTINA, ILIE AURELIAN –TRANDAFIR, ILIE ANA –GABRIELA, NEAGU VICTOR, NEAGU ION, NEAGU  ELENA –GABRIELA, NEAGU VICTOR –ANDREI, NEAGU MIHAI-DANIEL, IORDAN MARIUS –EMILIAN, IORDAN GEORGIANA –ALINA și SC ,,MG ANTREPRIZA GENERALĂ SRL,, reprezentată de IORDAN IONUȚ -EDUARD

Deschide/descarca fisierul atasat

HOTARARE CONSILIU LOCAL

HOTARARE CONSILIU LOCAL NR.48 25.07.2017

Privind aprobarea intrarii in asociatia "ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV VIITORUL VIDRA"  a Comunei Vidra, Judetul Ilfov

Deschide/descarca fisierul atasat 

HOTARARE CONSILIU LOCAL

HOTARARE CONSILIU LOCAL NR. 48 30.09.2016

Privind aprobarea dobandirii de catre comuna Vidra, a imobilului teren intravilan arabil in suprafata de 5578 mp. cu destinatia Drum de acces , situat in comuna Vidra, satul Cretesti, Tarlaua 5, Parcelele 36/2/1/16, 36/2/1/19, 36/2/1/20, Lotul Nr 50 inscris in Cartea Funciara nr. 58045 a comunei Vidra, Judetul Ilfov, avand numar cadastral 58045, imobil ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre proprietarii acestuia, respectiv numitii IORDAN IONUT-EDUARD, IORDAN ROXANA-ELENA, ILIE AURELIAN-TRANDAFIR, ILIE ANA-GABRIELA

Deschide/descarca fisierul atasat

HOTARARE CONSILIU LOCAL

HOTARARE CONSILIU LOCAL NR.49 10.08.2017

Privind aprobarea documentatiei (P.U.Z.) pentru obiectivul de investitii ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE S+P+2E SI FUNCTIUNII COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII PARCARII, IMPREJMUIRE, ANEXE SI ASIGURARE UTILITATI, amplasament pe terenul in suprafata totala de 2065 mp. format din - LOT 24 -413 mp. nr. cadastral 55293, Lot 25 - 413 mp. nr. cadastral 55294, Lot 26 - 413 mp. nr. cadastral 55295, Lot 27 - 413 mp. nr cadastral 55296, Lot 28 - 413mp. nr. cadastral 55297, situat in Judetul Ilfov, comuna Vidra, satul Vidra, DE 357/3, Tarla 22, Parcela 314/1, beneficiar SC ENERG UTIL AMBIENT SRL si COSILIUL LOCAL VIDRA

Deschide/descarca fisierul atasat

HOTARARE CONSILIU LOCAL

HOTARARE CONSILIU LOCAL NR.49 14.10.2016

Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Vidra, judetul Ilfov, pe anul 2016

Deschide/descarca fisierul atasat

HOTARARE CONSILIU LOCAL

HOTARARE CONSILIU LOCAL NR. 50 04.11.2016

Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Vidra, Judetul Ilfov, pe anul 2016.

Deschide/descarca fisierul atasat

Program lucru cu publicul
  • Luni:08:00 – 16:00
  • Marti:08:00 – 16:00
  • Miercuri:08:00 – 16:00
  • Joi:08:00 – 16:00
  • Vineri:08:00 – 16:00
Data Protection Officer (DPO)
Telefoane utile
Telefoane utile
Link-uri utile

Copyright © 2020 - Primaria Comunei Vidra.
Toate drepturile rezervate.

Cod judet 25 / judetul Ilfov / Tipul UAT 14 - Comuna / Codul SIRUTA al Unitatilor Administrativ-Teritoriale 105936 / Vidra

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.Click aici pentru detalii.